สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

สมาคมฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอาวุโส คณะกรรมการบริหาร แล้วแบ่งออกเป็นแผนกย่อยๆ รวมถึงชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มและชมรมบัณฑิต เพื่อช่วยพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

งดจัดงานฉลองวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564

งดจัดงานฉลองวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตรงกับวันตรุษจีน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 ที่ยังคงระบาดอยู่

Read More »

ข่าวกิจกรรม

พิธีสักการะบรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทางสมาคมจึงงดจัดงานฉลองวันตรุษจีน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ แต่ได้มีการจัดทำพิธีสักการะบรรพบุรุษ เป็นการภายในแทน

Read More »

ข่าวงานสัมมนา

การประชุมสัมมนาประธานและผู้นำสมาคมฯ ชมรมตระกูลลิ้มทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563

หลังจากเสร็จพิธีสักการะบรรพบุรุษ ฤดูเหมันต์ ประจำปี พ.ศ.2563 ทางสมาคมฯ ได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับผู้นำทั้ง 68 ชมรม

Read More »

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคเหนือ ครั้งที่ 21

งานประชุมสัมมนาภูมิภาคตระกูลลิ้ม ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 วันที่ 6-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยชมรมตระกูลลิ้มเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สำหรับรายงานกรุณารอการอนุมัติเผยแพร่

Read More »

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ.2563 โดยชมรมตระกูลลิ้มนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

Read More »

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคใต้ ครั้งที่ 15

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคใต้ ครั้งที่ 15 วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยชมรมตระกูลลิ้มสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

Read More »

รายงานการประชุม

งานประชุมสมาชิกสามัญประจำปี ครั้งที่ 58 – มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563

การประชุมได้จัดขึ้นจวบจนปัจจุบันกว่า 58 ปี ภายใต้การนำของเหล่าบรรดาคณะกรรมการอาวุโสสมัยอดีตที่ผ่านมาที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกต้องอีกทั้งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน
โดยจะมีการรายงานภารกิจของนายกสมาคม สมัยที่ 29 ปีที่ 2 รายงานรายรับ-รายจ่าย มอบโล่แก่ผู้ช่วยเหลือด้านการศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กตระกูลลิ้ม

Read More »

ข่าวทุนการศึกษา

รวมคลิปวีดีโอ

01

ตระกูลลิ้มมีเชื้อสายสืบกำเนิดมาจาก เกียงกง หรืออีกนามหนึ่งคือ เชี่ยงซื่อ เป็นบุตรโทนของปีกังกงที่เสียชีวิตก่อนที่เกียงกงจะถือกำเนิดมา ปีกังกงเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ ถูกจักรพรรดิติ๋วอ๋อง ผู้ไร้ทศพิธราชธรรมตัดสิน ประหารชีวิต

02

สมาคมนี้ตั้งขึ้นเพื่อความสมัครสมานสามัคคี และสานสัมพันธไมตรีระหว่างมวลสมาชิกในวงศ์ตระกูลลิ้ม แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประมวลประวัติ ความเป็นมาของวงศ์ตระกูล

03

สมาคม ได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมสมาคม ซึ่งตั้งอยู่ภายในสมาคม เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับตระกูลลิ้ม และวัฒนธรรมที่ดีงามของต้นตระกูล (จีน)

รับข่าวสาร และ ร่วมกิจกรรม

สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย