สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

สมาคมฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอาวุโส คณะกรรมการบริหาร แล้วแบ่งออกเป็นแผนกย่อยๆ รวมถึงชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มและชมรมบัณฑิต เพื่อช่วยพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนช้างเผือก ประจำปี 2567

มื่อวันที่ 24 มีนาคม 2667 ที่ผ่านมาแผนกศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการได้ทำการสอบสัมภาษณ์ นักเรียน/นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนช้างเผือก ต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และโครงการทุนช้างเผือกในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
บัดนี้ได้ทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้

Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนช้างเผือก ประจำปี 2566

ประกาศ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนช้างเผือกในประเทศ และโครงการทุนช้างเผือกต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ปีการศึกษา 2566

Read More »

ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2567

ตามที่ แผนกศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษา สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครลูกหลานตระกูลลิ้ม สอบชิงทุนการศึกษาสมาคมตระกูลลิ้ม ปีการศึกษา 2567 นั้น ทางสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย และชมรมภูมิภาคได้จัดการสอบ และนับคะแนน เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ดังนี้

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนประจำปี 2566

ตามที่ แผนกศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษา สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครลูกหลานตระกูลลิ้ม สอบชิงทุนการศึกษาสมาคมตระกูลลิ้ม ปีการศึกษา 2566 นั้น ได้จัดการสอบ และนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชือผู้ที่ได้รับทุน ดังนี้

Read More »

ข่าวงานสัมมนา

การประชุมสัมมนาประธานและผู้นำสมาคมฯ ชมรมตระกูลลิ้มทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563

หลังจากเสร็จพิธีสักการะบรรพบุรุษ ฤดูเหมันต์ ประจำปี พ.ศ.2563 ทางสมาคมฯ ได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับผู้นำทั้ง 68 ชมรม

Read More »

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคเหนือ ครั้งที่ 21

งานประชุมสัมมนาภูมิภาคตระกูลลิ้ม ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 วันที่ 6-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยชมรมตระกูลลิ้มเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สำหรับรายงานกรุณารอการอนุมัติเผยแพร่

Read More »

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ.2563 โดยชมรมตระกูลลิ้มนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

Read More »

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคใต้ ครั้งที่ 15

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคใต้ ครั้งที่ 15 วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยชมรมตระกูลลิ้มสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

Read More »

รายงานการประชุม

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ครั้งที่ 21

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 การประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 21 ชมรมตระกูลลิ้มพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

Read More »

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2567

ตามที่ แผนกศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษา สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครลูกหลานตระกูลลิ้ม สอบชิงทุนการศึกษาสมาคมตระกูลลิ้ม ปีการศึกษา 2567 นั้น ทางสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย และชมรมภูมิภาคได้จัดการสอบ และนับคะแนน เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ดังนี้

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนช้างเผือก ประจำปี 2567

มื่อวันที่ 24 มีนาคม 2667 ที่ผ่านมาแผนกศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการได้ทำการสอบสัมภาษณ์ นักเรียน/นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนช้างเผือก ต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และโครงการทุนช้างเผือกในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
บัดนี้ได้ทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้

Read More »

รวมคลิปวีดีโอ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนช้างเผือก ประจำปี 2567

มื่อวันที่ 24 มีนาคม 2667 ที่ผ่านมาแผนกศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการได้ทำการสอบสัมภาษณ์ นักเรียน/นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนช้างเผือก ต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และโครงการทุนช้างเผือกในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
บัดนี้ได้ทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้

Read More »

01

ตระกูลลิ้มมีเชื้อสายสืบกำเนิดมาจาก เกียงกง หรืออีกนามหนึ่งคือ เชี่ยงซื่อ เป็นบุตรโทนของปีกังกงที่เสียชีวิตก่อนที่เกียงกงจะถือกำเนิดมา ปีกังกงเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ ถูกจักรพรรดิติ๋วอ๋อง ผู้ไร้ทศพิธราชธรรมตัดสิน ประหารชีวิต

02

สมาคมนี้ตั้งขึ้นเพื่อความสมัครสมานสามัคคี และสานสัมพันธไมตรีระหว่างมวลสมาชิกในวงศ์ตระกูลลิ้ม แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประมวลประวัติ ความเป็นมาของวงศ์ตระกูล

03

สมาคม ได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมสมาคม ซึ่งตั้งอยู่ภายในสมาคม เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับตระกูลลิ้ม และวัฒนธรรมที่ดีงามของต้นตระกูล (จีน)

รับข่าวสาร และ ร่วมกิจกรรม

สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย