งานสัมมนาประธานตระกูลลิ้มทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560

งานสัมนาประธานตระกูลลิ้มทั่วประเทศ ปี2560

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 10-12 มิถุนายน 2559 aห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดนครราชสีมา เจ้าภาพจัดการประชุม