คุณสามารถ วัฒนารักษ์

ประธานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาแผนกบันเทิงและการกีฬา