คุณสมชาย แซ่ลิ้ม

กรรมการบริหารและรองประธานอนุกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์