ค่ายต้นกล้าตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

ค่ายต้นกล้าตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่่ 1

สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ค่ายต้นกล้าตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่่ 1 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2558 ณ อนุสรณ์สถานตระกูลลิ้ม จ.ระยอง และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดำเนินการโดย ชมรมตระกูลลิ้ม จ.ระยอง