ประกาศโครงการทุนช้างเผือก ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนช้างเผือก ต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนช้างเผือก ในประเทศ

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
**หมายเหตุ วันเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

发表评论

电子邮件地址不会被公开。