ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนช้างเผือก ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือก โครงการทุนช้างเผือกในประเทศ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือก โครงการทุนช้างเผือกต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 น. ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

发表评论

电子邮件地址不会被公开。