รายงานการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่ 19

รายงานการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่ 19

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 10-12 มิถุนายน 2559 aห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดนครราชสีมา เจ้าภาพจัดการประชุม

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注