งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ครั้งที่ 21

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 21 ภายในอนุสรณ์สถานสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

เวลาประมาณ 08.00 น. ผู้เข้าประชุมเดินทางถึงสมาคมฯ ทุกท่านได้รับการตรวจด้วยชุดทดสอบ ATK เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 โดยได้รับการต้อนรับจากประธานกิตติมศักดิ์ คุณสิงห์ชัยศิระสุข ประธานคุณธนันรัตน์อัศวาโกวิทและรองประธานคุณมานะชัยอัญมณีเจริญ

สรุปผลการประชุมเป็นหัวข้อดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 20 ที่ผ่านมา

2. แต่งตั้งประธานและรองประธานชมรมตระกูลลิ้มภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ประธานชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดจันทบุรี คุณวิทยา ธนิตาภิรมย์เป็นประธานชมรมตระกูลลิ้มภาคกลางและภาคตะวันออก สำหรับรองประธานจะประกาศให้ทราบในวันประชุมสมาชิกสามัญประจำปีครั้งที่ 60 ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

3. เสนอชื่อประธานจัดประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 22 ที่ประชุมมีมติให้ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานจัดการประชุมในปี พ.ศ. 2568

ที่ประชุมเข้าสู่พิธีรับมอบธงโดยประธานกิตติมศักดิ์ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดระนครศรีอยุธยา คุณสิงห์ชัย ศิระสุขและประธานคุณธนันรัตน์ อัศวาโกวิท ส่งมอบธงคืนให้ประธานกรรมการอาวุโสถาวร คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง จากนั้นประธานกรรมการอาวุโสถาวร คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง ส่งมอบธงให้เป็นประธานจัดการประชุมในปี พ.ศ. 2568 โดยประธานชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดจันทบุรี คุณวิทยา ธนิตาภิรมย์ เป็นผู้รับมอบธง

ที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดีประธานชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดจันทบุรี คุณวิทยา ธนิตาภิรมย์ ขึ้นกล่าวเชิญชวนพี่น้องตระกูลลิ้มให้มาร่วมงานกันที่จังหวัดจันทบุรี

สุดท้าย โดยประธานกิตติมศักดิ์ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณสิงห์ชัย ศิระสุข ขึ้นกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานประชุม โดยทางเจ้าภาพจัดการประชุมประธานกิตติมศักดิ์ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณสิงห์ชัย ศิระสุข และประธานคุณธนันรัตน์ อัศวาโกวิท ได้แจกของที่ระลึกเป็นพระหลวงพ่อโต จำนวน 1 องค์ ให้ทุกท่าน การประชุมเสร็จสมบูรณ์เวลา 11:40 น.  ทุกท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ด้านหน้าสมาคมฯ หลังจากทุกท่านได้รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วต่างได้กล่าวคำอำลาและออกเดินทาง  กลับโดยสวัสดิภาพ

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide

发表评论

电子邮件地址不会被公开。