คุณเฮ็นรี่ ลิ้ม

กรรมการบริหารและรองประธานอนุกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์