คุณเลี่ยง ลิ่มอติบูลย์

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 7