คุณเก็จวลี โรจน์รัตนวลี

กรรมการบริหาร , รองประธานแผนกบันเทิงและการกีฬา และรองประธานแผนกสตรี