คุณสุวิทย์ ไพรสานฑ์กุล

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 6