คุณสุรไกร ไพรสานฑ์กุล

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา