คุณสุรเชษฐ์ ศิระสุข

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 12