คุณสุณีรัตน์ พูนลาภมงคล

กรรมการ , รองประธานแผนกบันเทิง และรองประธานแผนกสตรี