คุณสุจารี พฤกษาพรพงษ์

กรรมการบริหาร , รองประธานแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา และรองประธานแผนกบันเทิงและการกีฬา