คุณสาลินี ไพรสานฑ์กุล

กรรมการบริหาร รองประธานอนุกรรมการแผนกบันเทิงและการกีฬาและอนุกรรมการแผนกสตรี