คุณสามารถ วัฒนารักษ์

ประะานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาแผนกบันเทิงและการกีฬา