คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 17