คุณวิภา เลิศวิเศษ

กรรมการบริหาร รองประธานอนุกรรมการแผนกบันเทิงและการกีฬา และที่ปรึกษาอนุกรรมการแผนกสตรี