คุณวิชัย ลาภทรงสุข

ประธานกรรมการอาวุโสกิตติมศักดิ์