คุณวิชัย บุญภราดร

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 18