คุณรังสรรค์ จาตุรพันธ์

กรรมการบริหาร , รองประธานแผนกสวัสดิการ และรองประธานแผนกควบคุมอนุสรณ์สถาน