คุณมนเทียร เลิศเธียรดำรง

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 13