คุณพงศ์ ชัยพารา

กรรมการบริหารและรองประธานอนุกรรมการแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา