คุณปุณณ์ชัย รัชตะเจริญศักดิ์

กรรมการบริหาร และประธานอนุกรรมการแผนกควบคุมอนุสรณ์สถาน