คุณธเนศ เดวิด วีรวรรณ

กรรมการบริหาร และประธานแผนกประชาสัมพันธ์