คุณธนโชค วีรวรรณ

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกประชาสัมพันธ์