คุณซาวลี แลม

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกประชาสัมพันธ์