คุณซาวลี แลม

กรรมการ และรองประธานอนุกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์