คุณซาวลี แลม

กรรมการบริหารและรองประธานอนุกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์