คุณชนินทร์ แซ่ลิ้ม

กรรมการ และรองประธานแผนกบันเทิง และการกีฬา