คุณฉู่ฉี แซ่ลิ้ม

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกประชาสัมพันธ์