คุณฉู่ฉี แซ่ลิ้ม

กรรมการ และรองประธานอนุกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์