คุณกมลพร แซ่นิ้ม

กรรมการ , รองประธานแผนกประชาสัมพันธ์ , รองประธานแผนกบันเทิงและการกีฬา และฝ่ายหาทุนแผนกสตรี