คุณกมลพร แซ่นิ้ม

กรรมการและรองประธานอนุกรรมการแผนกบันเทิงและการกีฬา ฝ่ายหาทุนอนุกรรมการแผนกสตรี