งานประชุมสมาชิกสามัญประจำปี ครั้งที่ 58 – มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563

งานประชุมสมาชิกสามัญประจำปี ครั้งที่ 58 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงจำเป็นต้องจัดการประชุมแบบ Distancing มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุม และการสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน ทั้งนี้ได้จัดงาน ณ กลางศาลบรรพชน นายกสมาคมฯ คุณมนตรี มังกรกนก ขึ้นกล่าวรายงานรายรับ-รายจ่าย และกิจการรายงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 29 ปีที่ 2 และมอบโล่แก่ผู้ช่วยเหลือด้านการศึกษา ในขณะเดียวกันได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา