งดจัดงานฉลองวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564

งดจัดงานฉลองวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตรงกับวันตรุษจีน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 ที่ยังคงระบาดอยู่ เพื่อเป็นการป้องกัน จึงมีความจำเป็นต้อง ” งดจัดงานสวัสดีปีใหม่จีน (วันตรุษจีน-นักษัตรปีฉลู) ” แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน