ค่ายซัมเมอร์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2558

泰国视频相册 สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย จัดค่ายซัมเมอร์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2558

泰国视频相册 สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย จัดค่ายซัมเมอร์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 10-20 ตุลาคม 2558