ค่ายต้นกล้าตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่2

ค่ายต้นกล้าตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่2

ค่ายต้นกล้าตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 วันที่ 9-11 พ.ค.2559 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท