ภาพบรรยากาศการสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการสอบชิงทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2564 ณ ศูนย์สอบสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น.การนี้ประธานแผนกวัฒนธรรมและการศึกษาควบกรรมการบริหาร คุณรุ่งรัตน์ ลิ่มทองแท่ง ได้มอบหมายให้ เลขาธิการ คุณธีรเสฎฐ์ มโนเกษมสันต์ กรรมการ คุณมานะชัย อัญมณีเจริญ และคุณวัยวัฒน์ ปัญญากิจเจริญโชค กรรมการจากชมรมลูกหลานตระลิ้มฯ มาดูแลการจัดสอบในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น