พิธีสถาปนาคณะกรรมการ สมัยที่ 31

กำหนดการพิธีสถาปนาคณะกรรมการ สมัยที่ 31 (วันเสารที่ 4 มิ.ย.2565)

สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทยกำหนดการงานประชุมวิสามัญคณะกรรมการสมัยที่ 31 ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เวลา 09.30 น. ผู้เข้าประชุมทุกท่านร่วมประกอบพิธีสักการะบรรพบุรุษ (หลังเสร็จพิธีเรียนเชิญทุกท่าน ณ อาคารนันทนาการตระกูลลิ้ม ด้านหลังสมาคมฯ )

คุณสุรพงษ์ ศรีโรจนภิญโญ ประธานในที่ประชุมเข้าสู่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม (รวมทั้งกล่าวรายงานในนามคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 31 จากนั้นแนะนำคณะกรรมการอาวุโส คณะกรรมการทั้งใหม่และเก่าทุกท่าน

ตามกฏระเบียบข้อบังคับทางสมาคมฯ ได้มีการทำการเลือกตั้ง และประธานรายงานผลการเลือกตั้ง ซึ่งในพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการและรับตราสำคัญของสมาคมฯ คุณมนตรี มังกรกนก นายกสมาคมฯ สมัยที่ 30 ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง และคุณไชยไว พูนลาภมงคลนายกสมาคมฯ สมัยที่ 31 ขึ้นกล่าวปราศรัยในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

คุณสุรพงษ์ ศรีโรจนภิญโญ ประธานในที่ประชุมขึ้นกล่าวอวยพร พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันนี้ นายกและอุปนายกสมัยที่ 31 เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

Previous slide
Next slide

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น