ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนช้างเผือก ประจำปี 2565

โครงการทุนช้างเผือกในประเทศ ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

 บัดนี้ได้คัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตามประกาศดังนี้

โครงการทุนช้างเผือกต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

 บัดนี้ได้คัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ดังนี้

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนช้างเผือกต่างประเทศ  ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 11.00 น. ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น