ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนประจำปี 2566

ตามที่ แผนกศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษา สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครลูกหลานตระกูลลิ้ม สอบชิงทุนการศึกษาสมาคมตระกูลลิ้ม ปีการศึกษา 2566 นั้น ได้จัดการสอบ และนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ดังนี้

โดยนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนประจำปี 2566 ในนามชมรมตระกูลลิ้มภูมิภาคดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามระเบียบการรับทุนประจำปี 2566 ดังนี้

1.ให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับมาทุนด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น.-14:00 น. ที่สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

2.ให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุน ให้สวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาของสถาบันตน

3.ผู้ที่ได้รับทุน จะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน เพื่อมายืนยันในการรับทุน โดยให้ขีดคร่อมว่า “ใช้สำหรับรับทุนประจำปีสมาคมตระกูลลิ้มฯ ปี 2566 เท่านั้น”

4.สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับทุนได้ ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ให้ทางสมาคมฯเพื่อพิจารณาในการจ่ายทุนในลำดับต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น