ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

ระดับประถมศึกษา 8 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 26 ทุน ระดับอุดมศึกษา 12 ทุน รวม 46 ทุน

สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 158 คน จะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท จากการสอบชิงทุนการศึกษา สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

คุณสมบัติ : บิดาเป็นคนแซ่ลิ้ม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 37 คน ระดับมัธยมศึกษา 66 คน ระดับอุดมศึกษา 27 ทุน รวม 130 คน

คุณสมบัติ : มารดาเป็นคนแซ่ลิ้ม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 9 คน ระดับมัธยมศึกษา 17 คน ระดับอุดมศึกษา 2 ทุน รวม 28 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น