ทุนช้างเผือก ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.10 น. ณ อาคารสมาคมฮงสุน กรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการอาวุโสถาวร คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน เหรัญญิก คุณวันชัย ขัณฑวีระมงคล รองเลขาธิการ คุณธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์ กรรมการบริหารควบประธานชมรมลูกหลาตระกูลลิ้ม และประธานอนุกรรมการแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา คุณรุ่งรัตน์ ลิ่มทองแท่ง กรรมการ คุณมานะชัย อัญมณีเจริญ รองเลขาธิการ ชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม คุณสุชาวดี ลิ่มอิสริยะพงศ์ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาทางช้างเผือก-ทุนการศึกษาเฉินเจียเกิง สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 แก่ นางสาวษมาธา อัศวาโกวิท จากชมรมตระกูลลิ้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานเลี้ยงส่งนักเรียนไทยศิษย์เฉินเจียเกิง ปีการศึกษา 2020 ที่ทางชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทยจัดขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น