งานประชุมใหญ่ สมาชิกสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 60

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น.สมาคมฯได้จัดงานประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 60 ภายในอนุสรณ์สถานสมาคมฯ

โดยคุณมนตรี มังกรกนก นายกสมาคมฯ ได้ขึ้นกล่าวรายงานกิจกรรม และบัญชีรายรับ- รายจ่ายของคณะกรรมการสมัยที่ 30 ปีที่ 2 ทำการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งทำการเลือกตั้งคณะกรรมการ สมัยที่ 31 และมอบทุนการศึกษาประจำปี ทุนช้างเผือก ประจำปี สมาชิกทุกท่านที่มาร่วมการประชุมทุกท่านตั้งใจรับฟัง และร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ เพื่อให้สมาคมฯ ได้พัฒนายิ่งๆขึ้น ทั้งนี้ทางสมาคมได้จัดอาหารกล่อง พร้อมของหวานเลี้ยงรับรอง

Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น