การประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคใต้ ครั้งที่ 16

วันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายกสมาคมฯ คุณมนตรี มังกรกนก นำคณะผู้แทนสมาคมฯ เดินทางไปร่วมการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคใต้ครั้งที่ 16 ซึ่งสมาคมหอตระกูลลิ้มภาคใต้ (ทุ่งลุง) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม จัด ณ สมาคมหอตระกูลลิ้มภาคใต้ (ทุ่งลุง) อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 

สรุปผลการประชุมเป็นหัวข้อดังนี้

1. มีมติให้สมาคมหอตระกูลลิ้มภาคใต้ (ทุ่งลุง) รวมเข้าในชมรมตระกูลลิ้มภาคใต้ ลำดับที่ 13

2. รับรองรายงานการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคใต้ครั้งที่ 15 ที่ผ่านมา 

3. แต่งตั้งประธานและรองประธานชมรมตระกูลลิ้มภาคใต้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นายกสมาคมหอตระกูลลิ้มภาคใต้ (ทุ่งลุง) คุณจุ้ย ลิ่มกตัญญู เป็นประธานชมรมตระกูลลิ้มภาคใต้ สำหรับรองประธานจะประกาศให้ทราบในวันประชุมสมาชิกสามัญประจำปีครั้งที่ 60 ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

4. เสนอชื่อประธานจัดการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคใต้ครั้งที่ 17 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดยะลาเป็นประธานจัดการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคใต้ครั้งที่ 17 ในปี  พ.ศ. 2569

นายกสมาคมหอตระกูลลิ้มภาคใต้ (ทุ่งลุง) คุณจุ้ย ลิ่มกตัญญู  ขึ้นกล่าวชื่นชมกิจกรรมของสมาคมฯ เช่นการประชุมสมาชิกสามัญประจำปี การประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มในส่วนภูมิภาค การสอบชิงทุนของนักเรียน ล้วนเป็นกิจกรรมที่ดีควรจัดต่อเนื่องทุกปี และกล่าวเชิญชวนพี่น้องให้เดินทางไปร่วมงานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคใต้ ซึ่งจัดโดยชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดยะลา นายกสมาคมฯ คุณมนตรี มังกรกนก ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน ที่ได้อภิปรายความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จ การประชุมเสร็จสมบูรณ์ในเวลา 16.30

เวลา 18.00 น. ผู้จัดประชุมจัดงานเลี้ยงอำลา บริเวณสมาคมหอตระกูลลิ้มภาคใต้ นายกสมาคมหอตระกูลลิ้มภาคใต้ (ทุ่งลุง) คุณจุ้ย ลิ่มกตัญญู กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงาน ถึงแม้จะยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางสมาคมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญ นายกสมาคมฯ คุณมนตรี มังกรกนก ขึ้นกล่าวชื่นชมนายกสมาคมหอตระกูลลิ้มภาคใต้ (ทุ่งลุง) คุณจุ้ย ลิ่มกตัญญู จัดงานในครั้งนี้ด้วยกำลังกายและกำลังทรัพย์ ร่วมกับคณะกรรมการ การประชุมในวันนี้ถึงสถานการณ์โควิด -19 ยังแพร่ระบาดอยู่ แต่ทุกท่านก็พร้อมใจกันด้วยความสามัคคี การประชุมในวันนี้จึงประสบผลสำเร็จ

เวลา 19.00 น. ที่ประชุมเข้าสู่พิธีรับมอบธง โดยนายกสมาคมหอตระกูลลิ้มภาคใต้ (ทุ่งลุง) คุณจุ้ย ลิ่มกตัญญู ส่งมอบธงคืนให้นายกสมาคมฯ คุณมนตรี มังกรกนก จากนั้นเชิญนายกสมาคมฯ  คุณมนตรี มังกรกนก ส่งมอบธงให้เป็นชมรมที่จัดการประชุมครั้งที่ 17 ปี พ.ศ. 2569 โดยประธานชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดยะลา คุณกันต์พงศ์ ลิ่มกาญจนา เป็นผู้รับมอบธง โดยมีประธานอำนวยการกรรมการอาวุโสสมาคมตระกูลลิ้ม คุณสุรพงษ์ ศรีโรจนภิญโญ และประธานอำนวยการกรรมการอาวุโสสมาคมตระกูลลิ้มหาดใหญ่ คุณอรุณชัย ศิริมหาชัย ทั้งสองท่านเป็นประจักษ์พยานสำคัญ ที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดี หลังจากนั้นประธานชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดยะลา คุณกันต์พงศ์ ลิ่มกาญจนา ขึ้นกล่าว สนามบินเบตง เป็นสนามบินเปิดใหม่ของจังหวัดยะลา การเดินทางสะดวกรวดเร็ว จังหวัดยะลายังมีผลไม้และอาหารการกินที่ขึ้นชื่อมากมาย ทุกอย่างพร้อมเพื่อต้อนรับพี่น้องตระกูลลิ้ม ผมขอเรียนเชิญทุกท่านให้มาร่วมงานกันที่จังหวัดยะลา

ในงานเลี้ยงพี่น้องตระกูลลิ้มได้ร่วมกันชนแก้ว บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นสนุกสนาน ทุกคนต่างได้ทักทายพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ถึงเวลา 21:00 น.

วันที่ 13 มีนาคมหลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฝ่ายเจ้าภาพคอยส่งพี่น้องผู้แทนตระกูลลิ้มให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น