Chinese ภาษาไทย

"ปรัชญา การดำเนินชีวิต"

No problem No progress.
(Chaiwat-林善勇)
  พิธีเจริญพุทธมนต์ ฉลองครบรอบ 50 ปี
 

  เมื่อวันที่ 1 มค.2557 ทางสมาคม ได้นิมนต์ เจ้าอาวาส และ หลวงพ่อ วัดเล่งเน่ยยี่ 2
ร่วมทำพิธี ฉลอง 50 ปีสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย.

         
คำอธิบาย..นิมนต์ เจ้าอาส วัดเล่งเน่ยยี่2  คำอธิบาย..นิมนต์ เจ้าอาส วัดเล่งเน่ยยี่2  คำอธิบาย(รอ)  คำอธิบาย(รอ)  คำอธิบาย(รอ) 
 
         
คำอธิบาย(รอ)  คำอธิบาย(รอ)  คำอธิบาย(รอ)  คำอธิบาย(รอ)  คำอธิบาย(รอ)